ชอปปิ้งเมืองจีน เห็นป้าย 打折 อย่าตกใจ มาดูกันไหมว่าเขาลดราคาลงกี่บาท

เวลาไปเดินชอปปิ้งตามห้างสรรพสินค้ามักจะเห็นป้ายลดราคาบ่อยๆ ซึ่งบ้านเราก็มักจะเขียนว่า Sale! 20% บ้าง 50% บ้าง แต่ในเมืองจีนหรือประเทศที่ใช้ภาษาจีนกลับไม่ได้เขียนแบบนั้น ป้ายลดราคาในเมืองจีนจะใช้ ตัวเลข + 折 (zhé) เช่น 9折, 7折, 5折 เป็นต้น

打折 dǎzhé ลดราคา

คำว่า 打折 (dǎ zhé, ต่าเจ๋อ) หมายถึง ลดราคา (ซึ่งเป็นการคิดราคาเต็มของสินค้าแบ่งเป็น 10 ส่วน) เวลาเราไปชอปปิ้งถ้าเห็นป้าย 9折 ไม่ได้หมายความว่าจะลดราคา 90% แต่คำว่า 折 (zhé, เจ๋อ) จะหมายถึงว่าราคาของสินค้าเหลืออยู่ส่วนจากราคาเต็มสิบส่วน ดังนั้น 9折 หมายถึงลดราคาสินค้า 10% นั่นเอง (ถ้าราคาสินค้า 100 บาท จะลดเหลือ 90 บาท) ถ้าตัวเลขในป้าย “打折” ยิ่งมากก็แสดงว่าเขาลดราคาน้อย แต่ถ้าตัวเลขยิ่งน้อยก็แสดงว่าเขาลดราคามาก ซึ่งจะตรงกันข้ามกับบ้านเราที่จะแสดงป้ายลดราคาเป็นเปอร์เซนต์

打折 dǎzhé ลดราคา

ตัวอย่าง 打折 (ต่าเจ๋อ) ป้ายลดราคาในภาษาจีน

 • 打9折 = ลดราคา 10%
 • 打8折 = ลดราคา 20%
 • 打7折 = ลดราคา 30%
 • 打6折 = ลดราคา 40%
 • 打5折 = ลดราคา 50%
 • 打4折 = ลดราคา 60%
 • 打3折 = ลดราคา 70%
 • 打2折 = ลดราคา 80%
 • 打1折 = ลดราคา 90%
 • 打8.5折 = ลดราคา 15%
 • 买一送一 (mǎiyīsòngyī) = ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
 • 买二送一 (mǎièrsòngyī) = ซื้อสองแถมหนึ่ง
 • 大减价 (dàjiǎnjià) = ลดกระหน่ำ
 • 清仓大减价 (qīngcāngdàjiǎnjià) = ลดล้างสต๊อก

Leave a Reply